Nå målgrupp med rätt
marknadsföring

Öka dina chanser att nå potentiell målgrupp med ett tydligt formulerat
budskap toppat med ett lockande erbjudande.

Nå målgrupp med rätt
marknadsföring

Öka dina chanser att nå potentiell målgrupp med ett tydligt formulerat
budskap toppat med ett lockande erbjudande.

Marknadsföring

En stark kampanj syns och skapar interaktion

Öka din närvaro online. Skapa engagemang och interaktion med målgrupper för att nå en större publik.

GP-Mobilkampanj

För en lyckad kampanj med smart marknadsföring, tydligt budskap och intressant erbjudande

Grafisk profil

Grafisk profil är en samling riktlinjer som definierar hur ett företags eller en organisations visuella identitet ska se ut. Det inkluderar vanligtvis färger, typsnitt, logotyp, bildstil och andra grafiska element som används för att skapa en enhetlig och igenkännbar image. En stark grafisk profil är viktig för att skapa konsistens i all kommunikation och marknadsföring, både online och offline. 

Budskap och erbjudande

När du formulerar erbjudanden är det viktigt att koppla dem till ett tydligt och lockande budskap för att fånga mottagarens uppmärksamhet. Ett effektivt erbjudande kombinerat med ett starkt budskap kan öka intresset och locka kunder att agera.

Kampanj

Att skapa kampanjer är det viktigt att ha en tydlig strategi och målsättning. Först bör du definiera dina mål och målgrupp. Utifrån detta kan du skapa ett budskap som är relevant och attraktivt för din målgrupp. Tänk på att använda olika kanaler för att nå ut till din målgrupp och sätta en tidsram.

 

Hur vill du marknadsföra dig?

E-post

E-postmeddelanden skickas till en lista med potentiella eller befintliga kunder. Syftet med e-postkampanjer kan vara att informera om nya produkter eller tjänster, dela kampanjerbjudanden, skapa engagemang genom nyhetsbrev eller påminna om varumärket. Genom att skicka riktade och personliga e-postmeddelanden kan företag skapa en starkare relation med sina kunder. E-postkampanjer kan vara en effektiv marknadsföringsstrategi.

Displayannonsering

Displayannonsering är en form av digital marknadsföring där annonser visas på olika webbplatser i form av bilder, text eller annat multimediaformat. Dessa annonser syns för potentiella kunder när de besöker olika webbplatser och kan hjälpa till att öka medvetenheten om ett varumärke, driva trafik till en webbplats eller öka försäljningen. 

Printkampanjer

Med printkampanjer är det viktigt att tänka på design, budskap och målgrupp. Se till att din annons eller kampanjmaterial är iögonfallande och attraktivt för att fånga målgruppens uppmärksamhet. Använd tydliga bilder och texter som kommunicerar ditt budskap på ett effektivt sätt.

Onlinekampanjer

Onlinekampanjer är strategiska marknadsföringsinitiativ som genomförs på digitala plattformar såsom sociala medier, webbplatser, appar eller e-post. Syftet med onlinekampanjer är att öka varumärkeskännedomen, generera leads, öka försäljningen eller uppmuntra önskad handling från målgruppen. Genom att använda olika digitala verktyg och tekniker kan företag rikta sina budskap mot specifika målgrupper och mäta effekten av kampanjerna i realtid. Exempel på onlinekampanjer kan vara annonsering på sociala medier, e-postutskick, sökmotoroptimering (SEO) eller influencer marketing.

Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev är en form av marknadsföring och kommunikation där företag eller organisationer regelbundet skickar ut information till sina prenumeranter via e-post. Syftet med nyhetsbrev är att hålla kunder och intressenter informerade om företagets senaste nyheter, produkter, erbjudanden eller annan relevant information. Genom att skapa och skicka nyhetsbrev kan företag bygga och underhålla relationer med sin målgrupp, öka engagemanget samt driva försäljning eller önskade handlingar.

DR-reklam

DR-reklam står för direktresponsreklam och syftar på en marknadsföringsstrategi där målet är att få mottagaren att agera direkt efter att ha sett reklamen. Det kan handla om att göra ett köp, besöka en webbplats, fylla i en enkät eller på annat sätt svara på ett reklammeddelande. DR-reklam är ofta resultatorienterad och mäts vanligtvis i termer av responsfrekvens eller konverteringsgrad. Olika metoder kan användas inom DR-reklam, såsom direktadresserade utskick, e-postmarknadsföring, telefonsamtal eller digitala annonskampanjer med tydliga uppmaningar till handling.

Skyltning

Skyltning är en viktig del av marknadsföring och används för att synas, kommunicera med målgruppen och öka kännedomen om ett varumärke, en produkt eller en tjänst. Skyltning kan ske både i fysiska butiker och på digitala plattformar. Genom att använda olika typer av skyltar, skyltsystem och skyltmaterial kan företag och organisationer nå ut till kunder och informera dem om erbjudanden, kampanjer eller annan relevant information. Skyltning kan även vara en del av varumärkesbyggande och bidra till att skapa en enhetlig och igenkännbar profil för företaget.

E-post​

E-postmeddelanden skickas till en lista med potentiella eller befintliga kunder. Syftet med e-postkampanjer kan vara att informera om nya produkter eller tjänster, dela kampanjerbjudanden, skapa engagemang genom nyhetsbrev eller påminna om varumärket. Genom att skicka riktade och personliga e-postmeddelanden kan företag skapa en starkare relation med sina kunder. 

Displayannonsering

Displayannonsering är en form av digital marknadsföring där annonser visas på olika webbplatser i form av bilder, text eller annat multimediaformat. Dessa annonser syns för potentiella kunder när de besöker olika webbplatser och kan hjälpa till att öka medvetenheten om ett varumärke, driva trafik till en webbplats eller öka försäljningen. 

Printkampanjer​

Med printkampanjer är det viktigt att tänka på design, budskap och målgrupp. Se till att din annons eller kampanjmaterial är iögonfallande och attraktivt för att fånga målgruppens uppmärksamhet. Använd tydliga bilder och texter som kommunicerar ditt budskap på ett effektivt sätt.

Onlinekampanjer

Onlinekampanjer är strategiska marknadsföringsinitiativ som genomförs på digitala plattformar såsom sociala medier, webbplatser, appar eller e-post. Syftet med onlinekampanjer är att öka varumärkeskännedomen, generera leads, öka försäljningen eller uppmuntra önskad handling från målgruppen. 

Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev är en form av marknadsföring och kommunikation där företag eller organisationer regelbundet skickar ut information till sina prenumeranter via e-post. Syftet med nyhetsbrev är att hålla kunder och intressenter informerade om företagets senaste nyheter, produkter, erbjudanden eller annan relevant information. 

DR-reklam

DR-reklam står för direktresponsreklam och syftar på en marknadsföringsstrategi där målet är att få mottagaren att agera direkt efter att ha sett reklamen. Det kan handla om att göra ett köp, besöka en webbplats, fylla i en enkät eller på annat sätt svara på ett reklammeddelande. DR-reklam är ofta resultatorienterad och mäts vanligtvis i termer av responsfrekvens eller konverteringsgrad. 

Skyltning

Skyltning är en viktig del av marknadsföring och används för att synas, kommunicera med målgruppen och öka kännedomen om ett varumärke, en produkt eller en tjänst. Skyltning kan ske både i fysiska butiker och på digitala plattformar. 

Redo att starta ditt projekt?

Vill du göra skillnad och skapa något unikt. Kontakta oss redan idag!

Med ditt samtycke använder vi och våra partners cookies eller liknande teknik för att lagra, komma åt och behandla personuppgifter, om du väljer att fortsätta så bekräftar och godkänner du det  Läs mer

Rulla till toppen